BESLUIT van 25 juni 1993, Stb. 1993, 350, houdende bepalingen betreffende de algemene rechtspositie van burgerlijke ambtenaren bij het ministerie van Defensie. Inwerkingtreding: 14 juli 1993.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 februari 1993, nr. PAV 2210/93002671;
     Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1993, nr. W07.93.0061);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 16 juni 1993, nr. PAV2210/93008950;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).