BESLUIT van 8 juni 1999, Stb. 1999, 282, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende voorzieningen bij werkloosheid van defensiepersoneel (Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 1999, 354).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 12 januari 1999, nr. P/98008731;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
     De Raad van State gehoord (advies van 4 maart 1999, nr. W07.99.0019/II);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 2 juni 1999, nr. P/99002950;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).