[Regeling van 13 december 1995, Stcrt. 1995, 246. Inwerkingtreding: 1 januari 1996 (Stb. 1995, 600]

 

13 december 1995/nr. AV/RV/95/2509
Directie Arbeidsverhoudingen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3:2, derde lid, van de Arbeidstijdenwet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).