[Regeling van 5 juli 2005, Stcrt. 2005, 135. Inwerkingtreding: 20 juli 2005 (Stb. 2005, 359).

 

REGELING houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

5 juli 2005/nr. HDJZ/AWW/2004-1397
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 12.38, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 2.4:1, derde lid, artikel 2.4:12 en artikel 2.4:13, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer en artikel 4b, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).