[Besluit van 27 november 2012, Stcrt. 2012, 24960. Inwerkingtreding: 1 januari 2013]

 

BESLUIT van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16952, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 10:5 en 10:7, zesde lid, van de Arbeidstijdenwet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).