BESLUIT van 27 november 2002, Stb. 2002, 575, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen (Besluit reprografisch verveelvoudigen). Inwerkingtreding: 1 februari 2003 (Stb. 2003, 21).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 juli 2002, nr. 5173614/02/6, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht;
     Gelet op artikel 16b, zesde lid, van de Auteurswet 1912;
     De Raad van State gehoord (advies van 27 september nr. W03.02.0295/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 november 2002, nr. 5198459/02/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).