BESLUIT van 27 november 2002, Stb. 2002, 574, houdende vaststelling van de vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vaststelling van de vrijstelling van de opgaveplicht. Inwerkingtreding: 1 februari 2003 (Stb. 2003, 21).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 juli 2002, nr. 5173614/02/6, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht;
     Gelet op artikel 16i, tweede lid, en artikel 16m, tweede lid, van de Auteurswet 1912;
     De Raad van State gehoord (advies van 27 september 2002, nr. W03.02.0296/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 november 2002, nr. 5198458/02/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).