BESLUIT van 21 februari 2006, Stb. 2006, 100, houdende vaststelling van nadere regels over de verplichting tot betaling van het volgrecht en vaststelling van de hoogte van het volgrecht. Inwerkingtreding: 1 april 2006 (Stb. 2006, 151).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 juni 2005, nr. 5355752/05/6, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht;
     Gelet op artikel 43b van de Auteurswet 1912;
     De Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2005, nr. W03.05.0219/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 15 februari 2006, nr. 5403483/06/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).