[Regeling van 14 augustus 2001, Stcrt. 2001, 156. Inwerkingtreding: 1 september 2001]

 

14 augustus 2001/nr. 5113417/01/DJI

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 40, vierde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
     Gezien het advies van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming van 30 mei 2000, kenmerk 5032390/C/TH/JMO;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).