[Regeling van 14 augustus 2001, Stcrt. 2001, 156. Inwerkingtreding: 1 september 2001]

 

14 augustus 2001/nr. 5113411/01/DJI

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 25, zevende lid, artikel 26, vierde lid, artikel 56, derde lid, en artikel 59, derde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
     Gezien het advies van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming van 12 oktober 2000 nr. 5056746/00/TH/rb en van 1 februari 2001 nr. 5078699/01/TH/rb;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).