BESLUIT van 6 oktober 1997, Stb. 1997, 463, houdende regels voor geslachtsnaamswijziging. Inwerkingtreding: 1 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 26 juni 1997, Directie Wetgeving, nr. 635454/97/6;
     Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
     De Raad van State gehoord (advies van 20 augustus 1997, nr. W03.97.003148);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 30 september 1997, nr. 654392/97/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).