[Regeling van 4 november 2014, Stcrt. 2014, 32149. Inwerkingtreding: 1 januari 2015]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr. 577811, houdende de invoering van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren)

     De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op de artikelen 380, vijfde lid, 386, eerste lid, 410, tweede lid, 420, derde lid, 447, eerste lid, en 460, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).