[Regeling van 27 februari 2012, Stcrt. 2012, 3973. Inwerkingtreding: 1 mei 2012]

 

REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 februari 2012, nr. 5725931/12, houdende regels voor de beoordeling van de gegrondheid van verzoeken van curatoren tot verstrekking van een voorschot en de grenzen waarbinnen zodanige verzoeken kunnen worden toegewezen (Garantstellingsregeling curatoren 2012)

     De Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op artikel 138, tiende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).