BESLUIT van 22 augustus 1991, Stb. 1991, 434, tot uitvoering van artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding: 1 januari 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 september 1989, Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 505/689;
     Gelet op artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1990, nr. W03.89.0562);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 augustus 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 143744/91/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).