BESLUIT van 18 januari 1971, Stb. 1971, 27, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding: 1 maart 1971.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 november 1970, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 549/670, mede namens Onze Minister van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek en artikel V van de Wet wijziging der artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1970, 458);
     De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1970, nr. 8);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 januari 1971, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht nr. 14/671, mede namens Onze Minister van FinanciĆ«n;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).