BESLUIT van 23 januari 1973, Stb. 1973, 33, ter uitvoering van artikel 1637s, tweede lid, onderdeel c en d, Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding: 17 februari 1973.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Sociale Zaken van 31 augustus 1972, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 422/672.
     Gelet op artikel 1637s, tweede lid, onderdeel c en d, van het Burgerlijk Wetboek;
     Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad van 21 april 1972, nr. 4;
     De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1972, nr. 21);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 2 januari 1973, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 652/672 en van 9 januari 1973, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming, Afdeling Bezitsvorming, nr. 60093;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).