BESLUIT van 10 juli 2007, Stb. 2007, 306, houdende regels over de hoogst toelaatbare pachtprijs (Pachtprijzenbesluit 2007). Inwerkingtreding: 1 september 2007 (Stb. 2007, 307).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1255, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 327, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
     De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 2007, nr. W11.07.0109/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/2124, Directie Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).