[Regeling van 24 augustus 2007, Stcrt. 2007, 168. Inwerkingtreding: 1 september 2007]

 

REGELING van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2722, houdende vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen en wijziging van enkele regelingen in verband met de invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling pachtprijzen)

     De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 2, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 16, tweede lid, en 20, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, de vaststelling en invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 58 van de Wet agrarisch grondverkeer en artikel 2 van het Besluit grondbankstelsel, de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, artikel 19 van de Landbouwwet en artikel 18, derde lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).