[Regeling van 12 december 2014, Stcrt. 2014, 36823. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 en 1 juli 2015]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977, tot vaststelling van regels over de berekening van de arbeidsduur en aanwijzing van vaste en variabele looncomponenten op grond van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 1, onderdeel b en c, en 2, vierde lid, van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).