[Regeling van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12688. Inwerkingtreding: 1 juli 2015]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, 2015-0000102296, tot vaststelling van regels met betrekking tot toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tot opzegging van de arbeidsovereenkomst (Regeling UWV ontslagprocedure)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 671a, achtste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).