[Regeling van 19 december 2019, Stcrt. 2019, 700951. Inwerkingtreding: 1 januari 2020]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2019, 2019-0000157117, tot vaststelling van omstandigheden en daarbij geldende voorwaarden waarbij de verplichting tot loondoorbetaling niet geldt (Regeling onwerkbaar weer)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 628, negende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).