BESLUIT van 5 februari 2000, Stb. 2000, 111, houdende regels inzake avarij-grosse ter uitvoering van artikel 613 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding: 1 mei 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 december 1999, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 613 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
     De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2000, nr. W03.99.0619/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 2 februari 2000, nr. 5007605/00/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).