BESLUIT van 23 november 1981, Stb. 1981, 776, tot vaststelling van een nieuw Consulair besluit. Inwerkingtreding: 13 januari 1982.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 18 september 1981, Directie Algemene Zaken, DAZ/JZ-254109, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Justitie;
     Gelet op artikel 1 der Consulaire Wet;
     De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 9 november 1981, nr. 811104/5);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 13 november 1981, Directie Algemene Zaken, DAZ/JZ-316792, mede namens de Staatssecretaris van Justitie;
     De bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).