BESLUIT van 4 december 1995, Stb. 1995, 611, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Inwerkingtreding: 1 januari 1996 (Stb. 1995, 608).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 augustus 1995; DGVgz/GVC/ADT 954265;
     Gelet op de artikelen 5, vierde lid, 37 tot en met 44 en 58 van de Drank- en Horecawet;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1995, nr. W13.95.0484);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 1995, kenmerk GVC/ADT 95.6762;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).