BESLUIT van 11 oktober 2000, Stb. 2000, 438, houdende sociaal-hygiƫnische eisen waaraan inrichtingen ingevolge artikel 10 van de Drank- en Horecawet moeten voldoen (Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet). Inwerkingtreding: 1 november 2000 (Stb. 2000, 419).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2000, kenmerk GZB/GZ 2.084.060;
     Gelet op artikel 10 van de Drank- en Horecawet;
     De Raad van State gehoord (advies van 11 augustus 2000, nr. W13.00.0278);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 2000, met kenmerk GZB/GZ 2.108.414;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).