[Regeling van 27 juni 2011, Stcrt. 2011, 11579. Inwerkingtreding: 1 oktober 2011]

 

REGELING van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ/11076169, houdende regels over afsluiten van kleinverbruikers van elektriciteit en gas en intrekking van de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas)

     De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
     Gelet op artikel 95b, achtste en elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, achtste lid, van de Gaswet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).