[Regeling van 21 april 2005, Stcrt. 2005, 94. Inwerkingtreding: 2 mei 2005]

 

21 april 2005/nr. HO/BL-2005/17222

     De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Gelet op de artikelen 10, eerste lid, en 11, tweede lid, van de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).