BESLUIT van 26 mei 1953, Stb. 1953, 239, tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. K 178). Inwerkingtreding: 1 juni 1953.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Minister zonder Portefeuille, mr. J.M.A.H. Luns, van 4 Mei 1953, Directie Overgangszaken Indonesië/WJ, nr. 55136;
     Gelet op artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië en op artikel 91 van de Zegelwet 1917;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 Mei 1953, nr. 22);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken a.i. en van Onze Minister zonder Portefeuille, mr. J.M.A.H. Luns, van 22 Mei 1953, DOI/WJ, nr. 65557;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

     Met buitenwerkingstelling van Ons Besluit van 22 juni 1950 (Stb. K 262);

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).