BESLUIT van 13 april 2004, Stb. 2004, 170, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de leveringszekerheid (Besluit leveringszekerheid Gaswet). Inwerkingtreding: 1 juli 2004 (Stb. 2000, 305).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 8 januari 2004, nr. WJZ 3077055;
     Gelet op artikelen 10, vijfde lid, en 47, tweede lid, van de Gaswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 27 februari 2004, nr. W10.04.0015/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 april 2004, nr. WJZ 4023298;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).