[Regeling van 9 januari 2005, Stcrt. 2005, 9. Inwerkingtreding: 24 februari 2005 (Stb. 2005, 79)]

 

REGELING van de Minister van Economische Zaken van 9 januari 2005, nr. WJZ 5001052, houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor gas (Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas)

     De Minister van Economische Zaken;
     Gelet op artikel 12 van de Gaswet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).