[Regeling van 2 mei 1996, Stcrt. 1996, 98. Inwerkingtreding: 26 mei 1996]

 

2 mei 1996/nr. FO96/U643
20 mei 1996/nr. RH 217463

     De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, en de Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 144 van de Waterschapswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).