[Regeling van 9 juli 2001, Stcrt. 2001, 132. Inwerkingtreding: 15 juli 2001 (Stb. 2001, 327)]

 

9 juli 2001/nr. 5107255/801

     De Staatssecretaris van Justitie;
     Gelet op artikel 94 juncto artikel 57, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).