Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

GEZONDHEIDSWET

Tekst zoals deze geldt op 11 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 18 januari 1956, houdende nieuwe wettelijke voorschriften met betrekking tot de organisatie van de zorg voor de volksgezondheid

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe wettelijke voorschriften vast te stellen met betrekking tot de organisatie van de zorg voor de volksgezondheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

a. "Onze Minister": Onze Minister, belast met de zaken betreffende de volksgezondheid;

b. "hoofdinspecteurs en inspecteurs":de hoofdinspecteurs en inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid;

c. "Provinciale Raad": de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid;

d. "provinciale kruisverenigingen": de provinciale verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend het behartigen of doen behartigen van wijkverpleging en andere sociaal-hygiënische zorg beogen en bij een nationale vereniging met gelijke doelstelling zijn aangesloten.

Hoofdstuk II. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid

§ 1. Van de zetel en de taak

Artikel 2 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 3 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 2. Van de samenstelling

Artikel 4 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 5 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 6 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 7 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 8 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 3. Van de Kamers en de commissies

Artikel 9 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 10 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 11 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 12 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 13 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 13a [Vervallen per 21-02-1997]

§ 4. Van de werkwijze

Artikel 14 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 15 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 16 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 17 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 18 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 19 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 5. Van de vergoedingen

Artikel 20 [Vervallen per 21-02-1997]

HOOFDSTUK III. DE GEZONDHEIDSRAAD

Artikel 21

1.Er is een Gezondheidsraad.

2.De in artikel 10, eerste volzin, van de Kaderwet adviescolleges opgenomen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x