Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

HERINDELINGSWET  MIDDEN-LIMBURG

Tekst zoals deze geldt op 11 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 12 september 1990, houdende wijziging van de gemeentelijke indeling van Midden-Limburg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van Midden-Limburg te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1

Artikel 1

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Baexem, Beegden, Grathem, Haelen, Heel en Panheel, Heythuysen, Herten, Horn, Linne, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Montfort, Neer, St. Odiliënberg, Ohé en Laak, Posterholt, Roermond, Roggel, Stevensweert, Vlodrop en Wessem opgeheven.

2. Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:

A. Haelen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Horn, behoudens gedeelten, die overgaan naar de nieuwe gemeenten Roermond, Heythuysen en Heel, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Haelen, behoudens gedeelten die overgaan naar het grondgebied van de nieuwe gemeente Heythuysen en de gemeente Swalmen, alsmede uit delen van de op te heffen gemeenten Beegden, Heythuysen, Roggel, Neer en Roermond met dien verstande dat de grens komt te lopen als volgt:

1°. Grens met de nieuwe gemeente Roggel
Beginnende in het snijpunt van het midden van de rivier de Maas en het voetpunt van de loodlijn, neergelaten uit het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 169, volgt de grens in ongeveer noord-westelijke richting deze loodlijn tot in het punt waar deze loodlijn de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Haelen en Neer ontmoet. Vanaf dit punt volgt de grens in zuid-westelijke richting deze gemeentegrens en het verlengde van deze gemeentegrens tot in het snijpunt van dit verlengde met de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Buggenum, sectie B, nr. 887, daarna volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Buggenum, sectie B, nr. 887 en gemeente Neer, sectie N, nr. 160, volgt dan in noord-oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 159 tot in het zuid-oostelijke hoekpunt van dit perceel. Vanaf dit punt volgt de grens in noordelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 158, volgt vervolgens in noordwestelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 157, volgt daarna in zuidwestelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 292 tot in het voetpunt van de loodlijn, neergelaten uit het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 299, op de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 292. Vanaf dit punt volgt de grens in noordwestelijke richting deze loodlijn en de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 299 tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 122, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 123, daarna volgt de grens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nunhem, sectie B, nr. 644, vervolgens in noordwestelijke richting de meest noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nunhem, sectie B, nr. 645 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 1, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de noordelijke grens van laatstgenoemd perceel, daarna in noordoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 396 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 13 tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 11. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 303, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 293 tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 485, daarna volgt de grens in noordwestelijke en vervolgens in zuidwestelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nrs. 478, 477 en 499, vervolgens volgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nrs. 1, 1906 en 1905, volgt daarna in zuid-westelijke richting de oostelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, 1915, volgt vervolgens in zuid-westelijke richting het verlengde van laatstgenoemde grens tot in het snijpunt met het verlengde in zuid-oostelijke richting van de noordelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1725. Vanaf dit punt volgt de grens in noord-westelijke richting laatstomschreven verlengde tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 931, daarna volgt de grens in zuid-westelijke richting de westelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1915 tot in het zuid-westelijke hoekpunt van dit perceel, volgt vervolgens in ongeveer westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1725 tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nr. 1294, daarna volgt de grens in ongeveer zuidelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nr. 1118. Vanaf dit punt volgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1971 en dan in zuidwestelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nrs. 421 en 434, daarna volgt de grens in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nr. 383 en het verlengde van laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie D, nr. 1633. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting deze zuidelijke grens en de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 156, daarna volgt de grens in westelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 149 en het verlengde van deze grens tot in het snijpunt met de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 155.

2°. Grens met de gemeente Swalmen
Beginnende in het snijpunt van het midden van de rivier de Maas en het verlengde in noordwestelijke richting van de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1523 volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot in het voetpunt van de loodlijn neergelaten uit het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 169 op dit midden.

3°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond
Beginnende in het onder B, sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens in noordoostelijke richting het midden

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x