Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

HERINDELINGSWET  NOODOOSTELIJK  EN  MIDDEN  ZUID-HOLLAND

Tekst zoals deze geldt op 11 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 4 juli 1990 tot gemeentelijke herindeling noordoostelijk en midden Zuid-Holland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van noordoostelijk en midden Zuid-Holland te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

ž 1. Grenswijzigingen

Artikel 1

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leimuiden, Moerkapelle, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Zevenhoven en Zevenhuizen opgeheven.

2. Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:

a. Rijneveld, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, behoudens gedeelten van het gebied van die gemeente die overgaan naar de gemeente Boskoop, en Koudekerk aan den Rijn, alsmede uit gedeelten van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en de gemeenten Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, een en ander met dien verstande, dat de grens van de nieuwe gemeente Rijneveld komt te lopen als volgt:

1░. Grens met de gemeente Zoeterwoude.
Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude en de op te heffen gemeente Hazerswoude volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de op te heffen gemeenten Hazerswoude en Benthuizen en anderzijds de gemeente Zoeterwoude tot aan de Eerste Tocht, dat wil zeggen tot aan het snijpunt met het in oostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nrs. 1 864 en 1 885, van waar genoemd verlengde en de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds perceel kadastraal bekend, gemeente Zoeterwoude, sectie D, nr. 1 885 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nrs. 1 864, 1 865, 1 866, 2 027 en 1 883 en het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude.

2░. Grens met de gemeente Zoetermeer.
Vanaf het bij a, onder 1░, laatstgenoemde punt steekt de nieuwe grens de Slootweg over naar het punt, waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 681, 705 en 808 samenkomen, volgt dan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 681 en 808 tot aan het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 701 en 712, volgt genoemd verlengde en de grenzen tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 378 en 712 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 701 en 702 tot aan het snijpunt met de lijn, die bepaald is door 2 punten waarvan de co÷rdinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x = 96 600,34, y = 454 576,194 en x = 96 520,927, y = 454 486,231. Vanaf laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de rechte lijn door beide genoemde co÷rdinaatpunten tot aan het laatstgenoemde van beide punten en loopt vandaar naar een punt op de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 718 en 793, gelegen op 90 meter uit de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 716 en 793. Vervolgens volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 793 en 716 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 718, 753 en 752 en daarna het verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeente Zoetermeer en de op te heffen gemeente Benthuizen, welke grens gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk.

3░. De grens met de gemeente Bleiswijk.
Vanaf het bij a, onder 2░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeente Benthuizen en de gemeente Bleiswijk tot aan de grens tussen de gemeente Bleiswijk en de op te heffen gemeente Moerkapelle.

4░. Grens met de nieuwe gemeente Moerhuizen.
Vanaf het bij a, onder 3░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Benthuizen en Moerkapelle tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Benthuizen.

5░. Grens met de gemeente Waddinxveen.
Vanaf het bij a, onder 4░, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeenten Benthuizen en Hazerswoude tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 165 een 1 319.

6░. Grens met de gemeente Boskoop.
Vanaf het bij a, onder 5░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Hazerswoude tot het punt waar deze grens gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nrs. 950 en 1 162, waarna genoemd verlengde en de grenzen tussen enerzijds perceel kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nr. 950 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nrs. 1 162 en 949 gevolgd wordt alsmede het verlengde hiervan tot de grens tussen de gemeente Boskoop en de op te heffen gemeente Hazerswoude, die op haar beurt gevolgd wordt tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie C, nrs. 1 569 en 1 570, welke grens over een kleine afstand in westelijke richting wordt gevolgd tot aan het snijpunt met het verlengde van het midden van de sloot die langs de Compierekade loopt en wel aan de westzijde hiervan, waarna genoemd verlengde en genoemd midden wordt gevolgd in ongeveer noordelijke richting tot aan het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de gemeenten Boskoop en Alphen aan den Rijn, en tenslotte volgt de nieuwe grens laatstgenoemd verlengde en de laatstgenoemde gemeentegrens tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nrs. 894 en 943.

7░. Grens met de gemeente Alphen aan den Rijn.
Vanaf het bij a, onder 6░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nr. 943 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nrs. 894, 241, 240 en 944 tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeente Alphen aan den Rijn en verder de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemde gemeente en anderzijds de op te heffen gemeenten Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Woubrugge.

8░. Grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude.
Vanaf het bij a, onder 7░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Leiderdorp en de op te heffen gemeente Koudekerk aan den Rijn.

9░. Grens met de gemeente Leiderdorp.
Vanaf het bij a, onder 8░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente Leiderdorp en anderzijds de op te heffen gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeente Zoeterwoude.

b. Jacobswoude, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude, behoudens de gedeelten van het gebied van deze gemeenten die overgaan naar de nieuwe gemeente Nieuwveen en de gemeente Ter Aar en voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Woubrugge, behoudens de gedeelten die overgaan naar de gemeente Alkemade en de gemeente Leiderdorp, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Jacobswoude komt te lopen als volgt:

1░. Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld.
Deze komt te lopen als bij a, onder 8░, is beschreven.

2░. Grens met de gemeente Leiderdorp.
Vanaf het bij a, onder 8░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Leiderdorp en de op te heffen gemeente Woubrugge tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 260 en 1 834, vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 868, 1 834, 1 833 en 1 831 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 260, 1 832 en 1 527 tot het snijpunt met de rechte verbindingslijn tussen de punten, waarvan de co÷rdinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=98 396,397 y=464 186,845 en x=98 387,058 y=464 190,422.
Vanaf genoemd snijpunt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijnen naar en tussen de punten waarvan de co÷rdinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x=98 387,058

y=464 190,422,

x=98 382,969

y=464 191,988,

x=98 382,394

y=464 192,208,

x=98 378,120

y=464 193,915,

x=98 376,858

y=464 194,475,

x=98 374,416

y=464 195,693,

x=98 370,918

y=464 197,780,

x=98 367,625

y=464 200,177,

x=98 364,563

y=464 202,863,

x=98 361,757

y=464 205,815,

x=98 359,231

y=464 209,011,

x=98 357,005

y=464 212,422,

x=98 355,009

y=464 216,021,

x=98 353,527

y=464 219,779,

x=98 352,302

y=464 223,664,

x=98 351,435

y=464 227,643,

x=98 350,934

y=464 231,686,

x=98 350,801

y=464 235,757,

x=98 351,038

y=464 239,823,

x=98 351,643

y=464 243,851,

x=98 352,612

y=464 247,807,

x=98 353,936

y=464 251,659,

en vervolgens vanaf het laatst in co÷rdinaten genoemde punt naar het punt, waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 616 en 1 617 samenkomen.

3░. Grens met de gemeente Alkemade.
Vanaf het bij b, onder 2░, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de zuidelijke begrenzing van de Rijksweg A4 in oostelijke richting, dat wil zeggen vanaf het onder b, laatstgenoemde punt de zuidoostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x