Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

HERINDELINGSWET  WATERLAND

Tekst zoals deze geldt op 11 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 27 juni 1990, houdende gemeentelijke herindeling van Waterland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van Waterland te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1. Grenswijzigingen

Artikel 1

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Broek in Waterland, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Wormer en Wijdewormer opgeheven.

2. Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:

A. Waterland, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken, Monnickendam, Ilpendam, behoudens de delen die worden ingedeeld bij de gemeente Purmerend en de nieuw te vormen gemeente Landsmeer, en uit Landsmeer, behoudens het deel dat wordt ingedeeld bij de nieuw te vormen gemeente Landsmeer, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland komt te lopen als volgt:

1. Grens met de gemeente Purmerend
Vanaf het punt waar het in westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182 en 1183 raakt, volgt de nieuwe gemeentegrens genoemd verlengde tot het punt waar de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083, 957 en 1109 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1183 en 1109. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 en vervolgens het in oostelijke richting verlengde van deze grens tot de bestaande grens tussen de gemeenten Purmerend en Ilpendam wordt bereikt, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1113 en 1161. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Monnickendam enerzijds en de gemeente Purmerend anderzijds tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Monnickendam tezamen komen.

2. Grens met de gemeente Edam-Volendam
Vanaf laatstgenoemd punt volgt de gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Monnickendam en Katwoude enerzijds en de gemeente Edam-Volendam anderzijds tot het punt is bereikt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie B, nr. 231, sectie A, nrs. 920 en 919 en gemeente Edam, sectie D, nrs. 6930 en 8365 tezamen komen.
Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nr. 920, gemeente Edam, sectie D, nrs. 9841, 9839 en 9836 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nr. 919, gemeente Edam, sectie D, nrs. 9840, 9838 en 9837 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie D, nrs. 9836, 9837 en 6711 en gemeente Katwoude, sectie A, nr. 874 tezamen komen.
Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Edam-Volendam en Katwoude tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie D, nrs. 7271 en 5093 en gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 903 en 914 tezamen komen.
Hierna volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 914, 805, 916, 297, 549, 728, 685, 784, 802, 836, 909, 908, 904, 902, 900, 898 en 896 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 903, 901, 899, 897 en 895 anderzijds tot het punt is bereikt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 895 en 896 en gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 37 en 38 tezamen komen.

3. Grens in het IJsselmeer
Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x 136.378,50 en y = 501.166,91. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande provinciegrens via de punten met de coördinaten x 138.950,00 en y = 497.650,00, x = 141.276,00 en y = 492.000,00, x 138.000,00 en y = 492.000,00 en x = 134.029,81 en y = 489.022,36. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens een lijn naar het punt met de coördinaten x = 133.708,30 en y = 491.825,92. Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens een lijn tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaar, sectie V, nrs. 38 en 41 en gemeente Amsterdam, sectie K, nrs. 7143 en 7142 tezamen komen.

4. Grens met de gemeente Amsterdam
Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nr. 38 en gemeente Amsterdam, sectie K, nr. 7143 tot de bestaande grens tussen de gemeenten Broek in Waterland en Amsterdam wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nrs. 988 en 982 en gemeente Broek in Waterland, sectie C, nr. 1148 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nrs. 982, 1068, 1081, 1080, 986, 1077, 1076, 1077, 985, 983, 88, 83, 82, gemeente Nieuwendam, sectie C, nrs. 798, 797, 796, 795, 595, 737, 535, 667, 736 en 80 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nr. 988, gemeente Nieuwendam, sectie C, nrs. 7, 706 en 743 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Broek in Waterland wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 889 en 63 en gemeente Broek in Waterland, sectie B, nr. 21 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 889, 903, 885, 888, 897, 733 en 896 enerzijds en de percelen van dezelfde gemeente en sectie nr. 63 anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel van genoemde gemeente en sectie nr. 887. Vanaf dit hoekpunt gaat de nieuwe gemeentegrens in een rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nr. 894, daarbij doorsnijdende de percelen van genoemde gemeente en sectie, nrs. 63, 489 en 797. Vanaf dit hoekpunt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 894, 895, 884, 886, 821, 820, 819, 883, 817, 802, 882, 798, 795, 790, gemeente Landsmeer, sectie C, nr. 1328 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 797, 796, gemeente Landsmeer, sectie C, nr. 1284 anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel van laatstgenoemde gemeente en sectie nr. 1284. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens een rechte lijn in het in noordelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1328 en 1284 tot de zuidgrens van het perceel van genoemde gemeente en sectie nr. 1289, daarbij doorsnijdende het perceel van dezelfde gemeente en sectie nr. 1328. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1289, 1327, 1326, 1265, 1268, 1256 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1328 en 1281 anderzijds tot het punt waar het in noordelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen van genoemde gemeente en sectie nrs. 1033 en 1281 de zuidelijke grens van het perceel van dezelfde gemeente en sectie nr. 1256 raakt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens genoemd verlengde en verder de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1033, 1290, 1291 en 1222 enerzijds en de percelen van genoemde gemeente en sectie, nr. 1281 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeente Amsterdam en Landsmeer wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nrs. 2897 en 2898 en gemeente Amsterdam, sectie AQ, nrs. 2143 en 2144 tezamen komen.

5. Grens met de nieuwe gemeente Landsmeer
Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nr. 2897, gemeente Landsmeer, sectie B, nrs. 2892 en 2894 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nr. 2898, sectie B, nrs. 2893 en 2895 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie B, nrs. 2894 en 2895 en gemeente Ilpendam, sectie F, nrs. 851 en 852 tezamen komen. Hierna volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie F, nr. 851, gemeente Ilpendam, sectie E, nrs. 2410, 2408, 2405, 2403, en gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1184 en 1182 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie F, nr. 852, gemeente Ilpendam, sectie E, nrs. 2409, 2407, 2406, 2404 en gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1185 en 1183 anderzijds tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.

B. Landsmeer, bestaande uit het

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x