BESLUIT van 20 juli 1953, Stb. 1953, 342, tot vaststelling van regelen ter uitvoering van de Inkwartieringswet. Inwerkingtreding: 1 augustus 1953.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog en van Marine van 30 Juni 1953, nr. 3963;
     Gelet op de Inkwartieringswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 Juli 1953, La. nr. 17);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 Juli 1953, nr. 380.394 BIJ/nr. Minmar 329781/249071;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).