[Beschikking van 21 juli 1953, Stcrt. 1953, 139. Inwerkingtreding: 1 augustus 1953]

 

     De Minister van Oorlog en van Marine;
     Gelet op de bepalingen van de Inkwartieringswet en het Inkwartieringsbesluit;

     Stelt de volgende uitvoeringsvoorschriften vast:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).