Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

INVOERINGSWET  VAN  DE  WET  MATERIňLE  BELASTINGSBEPALINGEN  GEMEENTEWET

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
WET van 27 april 1994, houdende invoering en wijziging van de wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiŽle belastingbepalingen, van de Gemeentewet en van een aantal andere wetten met het oog op de wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiŽle belastingbepalingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de wijziging van de materiŽle belastingbepalingen in de Gemeentewet wenselijk is de bepalingen van die wet te wijzigen, een aantal wetten met de Gemeentewet in overeenstemming te brengen, en het tijdstip waarop deze wijzigingen in werking treden, vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV. Overgangsrecht

1. De besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in artikel 216, die algemeen verbindende voorschriften bevatten waarvan de inhoud in strijd is met deze wet, moeten uiterlijk twee jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet daarmee in overeenstemming zijn gebracht of ingetrokken. De besluiten, of onderdelen daarvan, die op het in de eerste volzin genoemde tijdstip niet met deze wet in overeenstemming zijn gebracht of zijn ingetrokken, zijn van rechtswege vervallen.

2. In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeentelijke verordeningen betreffende onroerende-zaakbelastingen, ingeval die belastingen naar de grondslag oppervlakte worden geheven, van rechtswege bij het verstrijken van een termijn van vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

3. In afwijking van het eerste lid vervallen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x