BESLUIT van 30 mei 1990, Stb. 1990, 223, houdende het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. Inwerkingtreding: 1 juni 1990.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 17 maart 1989, nr. WDB89/106, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;
     Gelet op de artikelen 25, derde lid, 28, tweede lid, en 36, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221);
     De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 1989, nr. W06.89 0153);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 18 mei 1990, nr. WDB 90/273, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).