[Regeling van 14 april 1994, Stcrt. 1994, 81. Inwerkingtreding: 1 mei 1994 (Stb. 1994, 125)]

 

     De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
     Gelet op de artikelen 8, tweede lid, eerste zin, 11, derde, vierde, vijfde en zevende lid, 19, 20, tweede lid, 46, derde lid, 48, tweede lid, onderdeel i, 54, eerste lid, onderdeel b, c en e, 57, tweede en zesde lid, 66, tweede lid, juncto 57, tweede lid, 70, eerste lid, juncto 57, tweede lid, 73, derde lid, juncto 57, tweede lid, 75, eerste lid, 75, tweede lid, juncto 57, tweede lid, 81, eerste lid, eerste zin, 85, tweede lid, onderdeel l, 87, eerste lid, onderdeel b en c, 92, tweede lid, onder 1ยบ, 94, eerste lid, onderdeel b en c, en 111, eerste lid, van de Kadasterwet, de artikelen XI, XVI en XVIII van hoofdstuk II van de Invoeringswet Kadasterwet, alsmede op de artikelen 2, derde lid, en 38a van het Kadasterbesluit, de artikelen 11, 36 en 37, vierde lid, van de Maatregel te boek gestelde schepen 1992 en artikel 13b van de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).