BESLUIT van 18 maart 1994, Stb. 1994, 318, houdende regels inzake de erkenning van en de verstrekking van subsidies aan particuliere participatiemaatschappijen. Inwerkingtreding: 11 mei 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 november 1993, nr. WJA/JZ 93088661;
     Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiĆ«le middelen EZ;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 1994, nr. W10.93 0777);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 14 maart 1994, nr. WJA/JZ 94020460;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).