BESLUIT van 21 november 2008, Stb. 2008, 499, houdende regels voor het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op het gebied van het technologiebeleid, het beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf en het ruimtelijk economisch beleid (Kaderbesluit EZ-subsidies).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2009.

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel Y, van het Besluit van 17 juli 2014, Stb. 2014, 309, is het Kaderbesluit EZ-subsidies met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Kaderbesluit nationale EZ-subsidies.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 juli 2008, nr. WJZ/8086267;
     Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 augustus 2008, nr. W10.08.0292 III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 17 november 2008, nr. WJZ/8177535;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).