[Regeling van 21 december 2005, Stcrt. 2005, 251. Inwerkingtreding: 1 januari 2006]

 

REGELING van 21 december 2005, nr. DJZ/BR/1307-2005, houdende nadere regels met betrekking tot de verstrekking van subsidies door de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006)

     De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;
     Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Subsidiebesluit ministerie van Buitenlandse Zaken;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).