[Regeling van 12 augustus 2013, Stcrt. 2013, 22962. Inwerkingtreding: 15 augustus 2013]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2013, 2013-0000110985, tot cofinanciering van sectorplannen (Regeling cofinanciering sectorplannen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).