[Regeling van 24 april 2019, Stcrt. 2019, 24003. Inwerkingtreding: 1 mei 2019]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 april 2019, nr. 2018-0000176423, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van subsidieonderzoek IPS voor common mental disorders (Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 32b en 32d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).