[Regeling van 31 maart 2020, Stcrt. 2020, 19874. Inwerkingtreding: 2 april 2020; vervalt m.i.v. 1 augustus 2021]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000046630, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelende in overeenstemming met de Minister van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 32d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (klik hier voor de onbewerkte tekst met toelichting).