BESLUIT van 8 december 1997, Stb. 1997, 665, houdende een stortverbod binnen inrichtingen voor aangewezen categorie├źn van afvalstoffen (Besluit stortverbod afvalstoffen). Inwerkingtreding: 15 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 november 1997, nr. MJZ97566861, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op de artikelen 8.44, eerste, vierde en zesde lid, van de Wet milieubeheer;
     De Raad van State gehoord (advies van 26 november 1997, nr. W08.97.0711);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 december 1997, nr. MJZ97580608, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).