BESLUIT van 25 november 2013, Stb. 2013, 479, houdende regels inzake de in het kader van de Kernenergiewet in rekening te brengen kosten (Besluit vergoedingen Kernenergiewet). Inwerkingtreding: 1 januari 2014.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2013, nr. WJZ/13162708;
     Gelet op artikel 74 van de Kernenergiewet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 oktober 2013, nr. W.15.13.0348/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 19 november 2013, nr. WJZ/13189981;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).