BESLUIT van 12 juli 1979, Stb. 1979, 455, houdende regelen krachtens artikel 13, derde lid, Landbouwkwaliteitswet. Inwerkingtreding: 1 januari 1980.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Justitie van 8 februari 1979 (Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, nr. J 435, en van Justitie van 8 maart 1979, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 127/679);
     Gelet op artikel 13, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371);
     De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 1979, nr. 14);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 5 juli 1979 (Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, nr. J 2299);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).